Městské divadlo Kladno prožívá turbulentní období. Ve vzduchu visí protestní akce zaměstnanců, kteří nesouhlasí se způsobem jmenování a odvolání jednatelů, ani se způsobem komunikace mezi zřizovatelem, městem, jeho radou a hereckým sborem. Zajímá nás váš názor, co s divadlem, jeho principem fungování, bude dál.