Do dvou roků by měla z hlediska statiky začít demolice stávajícího Sítenského mostu. Ten vznikl v polovině šedesátých let minulého století a větší údržbovou opravu zažil před více než čtvrtstoletím. Město letos zadalo vypracování studie nového mostu. Nás zajímá, jakou dopravní možnost na jeho povrchu byste vybrali, kdybyste měli rozhodující slovo.