Jak si dobře připravit výběrové řízení?

Vybrat si solidní firmu, která se postará o vaši fasádu – nebo cokoli jiného na domě – je nejdůležitější ze všeho. Jenže to znamená, že se tomu musíte chvíli věnovat. A nerozhodovat se jen podle ceny.

„Cena vůbec nemusí být rozhodující kritérium. Jen je potřeba, aby ten, kdo rozhoduje, uměl dokázat, že postupoval s péčí řádného hospodáře, tedy věrohodně vysvětlit, proč se rozhodl pro dražší nabídku,“ vyvrací pražský advokát Pavel Rameš častou obavu představitelů SVJ či bytových družstev. Jako ve všech oblastech lidského konání totiž to nejlevnější ani zdaleka nebývá vždy to nejlepší. Vhodné je proto určitě stanovit si předem nějaká základní kritéria, na kterých se shodne vedení společenství nebo družstva. S jejich výběrem by měl umět pomoci například právník, jehož služby využíváte. 

Osobní kontakt

Je nezbytné nedělat výběr jen na základě písemných nabídek! Musíte chtít osobní setkání, protože je důležité vědět, jak na vás a vaše kolegy působí zástupce jednotlivých firem. Je důvěryhodný? Jak se chová, jak odpovídá na otázky? To vám poskytne prvotní vodítka. Určitě žádejte ukázku práce na vašem domě. Stačí na prostoru metr krát metr. Uvidíte přitom, jak lidé z firmy k práci přistupují, jak se chovají k vám, jak se chovají k sobě navzájem – nezapomeňte, že lidé z té firmy vám případně budou nějakou dobu chodit po domě. A hlavně uvidíte, jakou používají technologii, jak je účinná a jak šetrná k vaší fasádě.

Určitě je dobré oslovit firmu, na kterou máte doporučení či dobré reference. Jako to udělalo například SVJ pro dům Vondroušova 1170-74 z pražských Řep. „Oslovili jsme i společnost, kterou nám doporučovala naše správcovská firma, která s ní již měla dobré zkušenosti,“ říká jeho předseda představenstva Martin Blažek. „Všechny ostatní nabídky byly nakonec levnější než od té doporučované firmy. Jenže jejich řešení proti plísním a řasám, kvůli kterým jsme měli severní stěnu celou zelenou a černou, by fungovalo jen dva až tři roky. Tahle firma dává na řešení garanci 10 let,“ pokračuje Blažek. A upozorňuje i na to, že samotná garance nic neznamená. Ten, kdo ji dává, také musí mít nějakou solidní historii, a to, co říká, musí dávat smysl a musí se to dát ověřit. Jen tak se lze vyhnout srážce s podvodníky.  

Praktické zkušenosti s osobním výběrem firmy obnovu fasády popisuje předseda Bytového družstva Pentium z pražských Letňan Jaroslav Černý na webu Sousedé.cz zde.

Smlouva

Dobře připravená smlouva je další nezbytný krok k tomu, aby vše dobře dopadlo. Na první verzi předložené smlouvy se ovšem obě strany málokdy shodnou. SVJ nebo bytové družstvo by mělo určitě trvat na tom, aby ve smlouvě byly uvedeny termíny, kontrolní mechanismy, klidně i podmínky pohybu po domě. Smlouva by měla také popisovat použitou technologii, včetně toho, jakým způsobem se bude aplikovat (z lana, z lávky, zdvižné plošiny). Čím přesněji popíšete pracovní postupy, tím menší prostor pro zklamání. Neopomenutelné je jasně definovat rozsah garancí a dobu jejich trvání. 

Smlouvu je vždy vhodné konzultovat s právníkem. Opět nejlépe osobně, protože tak můžete rovnou odpovídat na jeho dotazy, které téměř jistě bude mít.

„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. To je zákonná definice péče řádného hospodáře. V našem případě u výběrových řízení je tedy nutné, aby člen statutárního orgánu byl přesvědčen o tom, že pro svou právnickou osobu našel to nejlepší řešení, věnoval ke svému přesvědčení dostatečně dlouhou dobu a pečlivý výběr a svůj názor měl odborně odůvodněn,“ radí advokát Petr Novotný, který působí i v právní poradně SBD. „Lze tedy jen doporučit, aby si o svém rozhodování uchovával důkazy, na základě nichž bude případně schopen své jednání spolehlivě vysvětlit a doložit,“ dodává.

-red-

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí