Z návrhu smlouvy, který vám předloží firma, kterou jste si vybrali, poznáte, jak moc věří své práci. Jak její majitel věří svým podřízeným. A tedy i to, nakolik můžete dané firmě věřit vy jako objednatel. Co byste měli sledovat?

Reference, ukázka práce a osobní jednání vám o firmě napoví hodně. Ale to, jak firma věří sama sobě a tomu, co a jak dělá, to poznáte nejlépe ze smlouvy, kterou vám její šéf předloží. Jestli vás po jejím přečtení přepadne nepříjemný pocit, že s vámi někdo hraje „levou“, neváhejte a obraťte se na právníka. Lepší samozřejmě je konzultovat s právníkem každou smlouvu, ale pokud to neděláte, v uvedeném případě neváhejte ani minutu.

„Výhodou pro objednatele je, když ve smlouvě zhotovitel věří tomu, co dělá, a když je také ochoten zaplatit za svou případnou chybu,“ vysvětluje advokát JUDr. Petr Novotný, který mj. spolupracuje s poradnou Sdružení bytových družstev a SVJ. „Jsem příznivcem férových a vyvážených smluv tak, aby nebyla jedna strana podstatně znevýhodněna. Oběma stranám plynou nějaké povinnosti, které plní, a pokud to neudělají, vztahují se na ně sankce,“ doplňuje advokát pravidla pro tvorbu smluv.

„Smlouvy, které našim zákazníkům navrhuji, rovnou obsahují i klausule o tom, kolik bychom jim za které porušení smlouvy zaplatili. Považuji to za podmínku férového přístupu. Já chci dostat zaplaceno za odvedenou práci, logicky tedy musím zaplatit tam, kde bych ji neodvedl,“ má jasno Jan Hrdlička, jednatel Fasádního servisu (cisteni-fasad.cz), která se zabývá péčí o fasády a prodlužováním jejich životnosti. Zákazníci na jeho přístup reagují pozitivně. „Lidé vidí, že s nimi nehrajeme nějakého betla, což berou jako příjemné překvapení, protože na to v naší branži nejsou úplně zvyklí,“ dodává. Což potvrzují i sami zákazníci Hrdličkovy firmy. 

„Přístup vaší firmy se liší od přístupu těch ostatních, které jsem měl možnost zatím poznat; nejen vlastním prováděním práce; použitím nejvíce šetrné techniky, ale i tím, že jako jediný jste upozornil, že během i toho nejšetrnějšího čištění dochází k oslabení povrchu fasády (krycí vrstva je tenká), které je potřebné řešit zpevněním ochrannou a zpevňující impregnací. Tento aspekt je pro mne dost důležitý,“ svěřil se například Milan Jančo ze SVJ Pechlátova.

Na co byste se tedy měli ve smlouvách s dodavatelskými firmami zaměřit a co by mělo předcházet jejich podepsání? Radí advokát Petr Novotný, který má dlouhodobou praxi v oblasti bytových družstev a SVJ:

- V dané oblasti, kdy rozhodují vlastníci či členové družstev, doporučuji po získání pozitivních referencí se osobně sejít a vše potřebné osobně projednat. Uvidíte, s kým budete spolupracovat, uděláte si vlastní dojem a obě strany se mohou předem vyptat na vše, co chtějí vědět.

- Zajímejte se o to, co firma používá za produkty, jaké má certifikace, etický kodex a podobně. Pomůže vám to k získání komplexního obrázku o firmě.

- Ve smlouvě uvádějte skutečné výměry nebo míry. Vyhněte se nejasnostem. Z odhadů, nebo jinak neověřených cifer, vznikají problémy s tím, kolik skutečně má odvedená práce stát, protože jí je ve skutečnosti více, nebo méně, než uvádí smlouva.

- Cena ve smlouvě by měla být konečná, bez skrytých nákladů. To znamená, že cenu nelze jednostranně zvyšovat. 

- Uveďte míru a formu součinnosti objednatele, tedy vás.

- Sjednejte smluvní pokuty za opožděné dokončení.

- Nezapomeňte na odpovědnost za způsobené škody.

- Do smlouvy zahrňte také odpovědnost za dodržení technologického postupu. K ověření slouží technický list či jiný dokument od výrobce, který technologický postup uvádí. Tím si zajišťujete, že dodavatel práci neodbyde například tím, že bude na fasádu nanášet vrstvy za deště, nebo je bude nanášet na mokrou fasádu.

- S předchozím bodem souvisí garance odbornosti provádění prací. To znamená, že i manuální pracovníci mají potřebná školení a dovednosti, nebo že je alespoň zajištěný průběžný odborný dozor. 

- Uveďte do smlouvy také možnost dozoru ze strany objednatele, včetně možnosti přímého kontaktu s majitelem nebo výkonným šéfem firmy. Parametry dozoru je samozřejmě potřeba sjednat tak, aby neznemožňovaly samotnou práci. 

- Věnujte pozornost ustanovením o odpovědnosti za vady a zárukám. Povinná záruka jsou dva roky. Čím delší, nebo širší ji firma poskytuje, tím více věří své práci a působí důvěryhodněji. 

- Platby zálohy části ceny objednateli předem je v praxi poměrně běžný požadavek.

- Seznamte se s informací o použitých technologiích, prozkoumejte klidně i technické listy, technologické postupy a podobně. 

-red-