V případě odpovědné péče o zateplené fasády tomu tak prakticky nemůže být. Technologická úroveň a fyzikální zákony to neumožňují.

O svůj dům se můžete starat dobře, nebo špatně. Jiná možnost není. Cílem správné péče je maximální prodloužení životnosti všech jeho částí tak, aby co nejdéle nebylo potřeba dělat jeho podstatnou rekonstrukci, nebo dokonce stavět dům nový. V praxi to znamená především zamezit prostupu vody do domu, do zdiva, na půdu. Kromě střechy je pro tuto funkci nezbytná fungující fasáda.

Moderní zateplená fasáda ze silikonových, silikátových nebo akrylátových materiálů má mít teoreticky životnost 25 let. Při špatné péči se však může zkrátit i o pětinu či až 25 procent. Když fasáda dostává špatnou péči, vydrží kratší dobu. Kratší dobu vydrží i v případě, že nedostává žádnou péči. V případě, že dostane správnou péči, její životnost se naopak prodlouží minimálně o 10 let. Což je ovšem to, čeho se nedá dosáhnout úplně levně. V součtu všech nákladů to však stále vychází levněji než nová fasáda, dělaná navíc ještě dřív, než se původně počítalo.

Nejlevnější péči představuje umytí fasády tlakovou vodou z „wapky“ a její natření biocidní ochranou. Ta po dobu nejčastěji tří, maximálně však pěti let zamezuje růstu řas a plísní, jež rozrušují povrch domovní obálky. Účinek biocidu však v průběhu let slábne.

Sofistikovanější metodou je umytí wapkou a následné natření. To má však dvě nevýhody. Za prvé je nátěr neprodyšný a utěsní tak pod sebou veškerou vlhkost, která tam byla. Za druhé, nátěr je těžký. A zatěžuje tak svrchní vrstvu fasády. V případě, že je již oslabena – například kvůli mytí wapkou, které povrch výrazně obrušuje a tedy ztenčuje – může snadněji praskat a loupat se. Což by už vyžadovalo investici do nové fasády. 

Citlivá péče ovšem začíná až tam, kde se dům myje demineralizovanou vodou, případně párou. Pokud je to jen trochu možné, myje se ze zdvižných nebo spouštěcích plošin, nikoli pomocí dělníků zavěšených na lanech, kteří mohou povrch domu poškodit.

Po takovém omytí může následovat zpevnění povrchu fasády, jež se doplňuje také biocidní složkou. U tohoto postupu je přínos zřejmý: pevnější povrch je odolnější a tím pádem se již prodlužuje životnost.

Úplnou špičkou péče o fasádu je po citlivém omytí aplikování fotokatalytického systému FN Nano 2. Díky fotokatalýze má takto ošetřený povrch unikátní vlastnosti – sám se čistí a sám likviduje zárodky řas a plísní. Navíc, opět díky fotokatalýze, odolává zhoubným účinkům UV záření. Tyto funkce mu zůstávají v nezměněné podobě minimálně 10 let. Současně je možné, díky možnosti probarvení FN Nano, oživit barvy na domě tak, že vypadají prakticky jako nové. Použití tohoto systému je samozřejmě ze všech čtyř možností nejdražší. 

FN Nano má také mezi prováděcími firmami řadu odpůrců nebo pomlouvačů. Dílem proto, že nejsou licencováni pro aplikaci FN Nano, dílem proto, že neznají současné trendy a dílem proto, že se ani o jedno jejich vedení nepokusilo.

-red-