Cena zateplené fasády se pohybuje od stovek tisíc do milionů korun. Její životnost má být 25 let. Ale aby tomu tak skutečně bylo, musíte se o ni průběžně starat. Víte jak?

Ze zhruba patnáctileté zkušenosti s péčí o moderní fasády, které má společnost Fasádní servis a společnost Advanced Materials JTJ, vyplývá několik zásadních termínů, které je nezbytné dodržet. Jenže jen málokdo se podle nich řídí. Tedy řídí se podle nich jen ti, kterým na jejich majetku opravdu záleží. 
Orientační harmonogram je zpracován pro všechny tři typy ochrany fasád, které se na tuzemském trhu používají: biocidní (odkaz), špičkovou biocidní a fotokatalytickou (více zde).

Rok 0

Když si objednáte zateplenou fasádu, objednejte si rovnou nezávislý stavební dozor. Zajímejte se o použité technologie, sledujte, zda se dodržují technologické postupy a případné odchylky a nedostatky řešte ve spolupráci se stavebním dozorem. Čím lépe bude fasáda udělaná, tím lepší máte základ pro její dlouhou životnost.

Důležité jsou například lhůty pro zasychání jednotlivých nanášených vrstev, počasí a tak dále. Například argumentace typu „To je dobrý, to už je dávno suchý,“ je přesně ta, kterou byste vůbec neměli poslouchat. Jestli technologický postup uvádí „schnutí 24 hodin“, tak trvejte na tom, aby se podle něj postupovalo. Můžete se setkat i s tvrzením „Co byste za tyhle peníze jako chtěli?“. Je to nesmysl! Práce je odvedená buď tak, jak má být, nebo je odvedená špatně!

Rok 3 

Jestli je vaše fasáda chráněná proti řasám a plísním běžnými a tedy lacinějšími biocidními přípravky, jejich účinnost, která se postupně snižuje, již je prakticky nulová. Od tohoto roku proto doporučujeme pravidelně, řekněme v intervalu šesti měsíců, zevrubněji sledovat stav domovní obálky. Kromě prachu a další běžné špíny se na ní mohou začít objevovat řasy, tedy zelené skvrny, nebo plísně, tedy černé skvrny. 

Oboje může u obyvatel domu způsobit alergické reakce. Oboje také rozrušuje povrchovou vrstvu fasády. To se samozřejmě může neblaze projevit na její životnosti.

Ve chvíli, kdy se vám zdá, že zelených či černých skvrn je na domě už příliš, je na čase objednat umytí a další ochranu fasády. Při výběru technologie a výběru dodavatelské firmy doporučujeme postupovat podle těchto zkušeností: výběrové řízení (více zde) a výběr technologie (více zde). 

Rok 5

Pokud jste při objednání zateplené fasády zvolili ošetření nejkvalitnějšími a tedy nejdražšími biocidními přípravky, jejich funkčnost končí právě po pěti letech. (Stejně jako u těch lacinějších však také účinnost klesá v průběhu let.) Platí pro vás všechna doporučení, uvedená u Roku 3.

Rok 6

Jestli jste v Roce 3 nechali na fasádu nanést novou vrstvu běžné biocidní ochrany, nyní končí její účinnost. Na řadu tedy přicházejí všechny kroky, uvedené v Roce 3. 

Rok 9

Jestli jste v Roce 6 nechali na fasádu nanést novou vrstvu běžné biocidní ochrany, nyní končí její účinnost. Na řadu tedy přicházejí všechny kroky, uvedené v Roce 3.

Rok 10 (pozor, tady 2 věci – biocid + fotokata)

Pokud jste při objednání zateplené fasády zvolili ošetření nejkvalitnějšími a tedy nejdražšími biocidními přípravky, jejich funkčnost končí právě po pěti letech. (Stejně jako u těch lacinějších však také účinnost klesá v průběhu let.) Platí pro vás všechna doporučení uvedená u Roku 3.

V případě, že máte fotokatalytickou ochranu fasády (FN Nano 2 likviduje nejen řasy a plísně, ale jako jediná také eliminuje účinky UV záření), končí v tomto roce garance plné funkčnosti, to znamená, že samočistící funkce fasády může být slabší. Výrobce to sice úplně nepředpokládá, ale v každém případě je dobré stav fasády sledovat cca jednou za rok. Jestli se objeví zelené nebo černé skvrny, budete poprvé vybírat firmu na umytí a další ochranu fasády. Při výběru technologie a výběru dodavatelské firmy doporučujeme postupovat podle těchto zkušeností: výběrové řízení (více zde) a výběr technologie (více zde). 

Rok 12

Jestli jste v Roce 9 nechali na fasádu nanést novou vrstvu běžné biocidní ochrany, nyní končí její účinnost. Na řadu tedy přicházejí všechny kroky uvedené v Roce 3.

Rok 15 

Jestli jste v Roce 12 nechali na fasádu nanést novou vrstvu běžné biocidní ochrany, nyní končí její účinnost. Na řadu tedy přicházejí všechny kroky uvedené v Roce 3.

Pokud jste v Roce 10 opět zvolili ošetření nejkvalitnějšími a tedy nejdražšími biocidními přípravky, jejich funkčnost končí právě po pěti letech. (Stejně jako u těch lacinějších však také účinnost klesá v průběhu let.) Platí pro vás všechna doporučení uvedená u Roku 3.

Rok 18

Jestli jste v Roce 15 nechali na fasádu nanést novou vrstvu běžné biocidní ochrany, nyní končí její účinnost. Na řadu tedy přicházejí všechny kroky uvedené v Roce 3.

Rok 20

Pokud jste v Roce 15 opět zvolili ošetření nejkvalitnějšími a tedy nejdražšími biocidními přípravky, jejich funkčnost končí právě po pěti letech. (Stejně jako u těch lacinějších však také účinnost klesá v průběhu let.) Platí pro vás všechna doporučení uvedená u Roku 3.

V případě, že máte fotokatalytickou ochranu fasády (FN Nano 2 likviduje nejen řasy a plísně, ale jako jediná také eliminuje účinky UV záření), končí v tomto roce garance plné funkčnosti, to znamená, že samočistící funkce fasády může být slabší. Výrobce to sice úplně nepředpokládá, ale v každém případě je dobré stav fasády sledovat cca jednou za rok. Jestli se objeví zelené, nebo černé skvrny budete poprvé vybírat firmu na umytí a další ochranu fasády. Při výběru technologie a výběru dodavatelské firmy doporučujeme postupovat podle těchto zkušeností: výběrové řízení (více zde) a výběr technologie (více zde).

Rok 21

Jestli jste v Roce 18 nechali na fasádu nanést novou vrstvu běžné biocidní ochrany, nyní končí její účinnost. Na řadu tedy přicházejí všechny kroky uvedené v Roce 3.

Rok 24 

Jestli jste v Roce 21 nechali na fasádu nanést novou vrstvu běžné biocidní ochrany, nyní končí její účinnost. Na řadu tedy přicházejí všechny kroky uvedené v Roce 3.

Konzultujte s odbornou firmou také celkový stav fasády, protože za rok dosáhne konce své plánované životnosti. Je pravděpodobné, že pokud jste jí poskytovali pouze běžnou biocidní ochranu a myli ji proto zhruba jednou za tři roky (zejména při použití tlakové vody), nastává čas pro pořízení nové fasády. A cyklus se tím vrací do Roku 0.

Rok 25 

Pokud jste v Roce 20 opět zvolili ošetření nejkvalitnějšími a tedy nejdražšími biocidními přípravky, jejich funkčnost končí právě po pěti letech. (Stejně jako u těch lacinějších však také účinnost klesá v průběhu let.) Platí pro vás všechna doporučení uvedená u Roku 3.

Konzultujte zároveň s odbornou firmou také celkový stav fasády, protože právě dosáhla konce své plánované životnosti. I když jste jí poskytovali nejlepší biocidní ochranu, může mít nyní za sebou již páté mytí. Zejména pokud jste volili mytí tlakovou vodou je pravděpodobné, že již nastal, nebo při dalším mytí nastane čas pro pořízení nové fasády. 

Máte-li na fasádě fotokatalytický systém FN Nano 2, neděje se pro vás nic důležitého. Garance funkčnosti vašeho systému končí až za pět let.

Rok 27

Jestli jste v Roce 24 nechali na fasádu nanést novou vrstvu běžné biocidní ochrany, nyní končí její účinnost. Na řadu tedy přicházejí všechny kroky uvedené v Roce 3.

Rok 30 

Pokud jste zvolili ošetření nejkvalitnějšími a tedy nejdražšími biocidními přípravky, jejich funkčnost končí právě po pěti letech. (Stejně jako u těch lacinějších však také účinnost klesá v průběhu let.) Platí pro vás všechna doporučení uvedená u Roku 3.

Kdo má na fasádě fotokatalytickou ochranu FN Nano, měl by nechat odbornou firmu posoudit celkový stav fasády. S vysokou pravděpodobností nebude potřeba nic jiného, než pravidelné obnovení systému po deseti letech na dalších 10 let. Pokud fasádě poskytujete komplexní a šetrnou péči, je vysoce pravděpodobné, že vám bez potíží vydrží i dalších 10 let.

-red-