Šárka Bukovská: V Kladně připravujeme nové rozdělení údržby ulic

Jaké jsou povinnosti údržby komunikací, zvláště v zimním období, co chystá společnost AVE Kladno s.r.o. na příští zimu, a jak se staví ke kladenskému sportu? Na to jsme se ptali jednatelky společnosti Šárky Bukovské.

Poslední zima v Kladně rozproudila diskuze o nedostatečně uklízených komunikacích. A protože je společnost AVE ve městě nejvíce vidět, drtivá většina kritických hlasů padala na vaši společnost. Vysvětlete čtenářům, které kladenské komunikace uklízíte a v jakém režimu?
Zimní údržbu zajišťujeme po celém Kladně. Základním rozdílem v zimní údržbě v rámci jednotlivých lokalit je především reakční čas údržby. Komunikace v Kladně stejně jako ve všech ostatních městech v České republice jsou rozděleny na tzv. I., II. a III. pořadí. Toto rozdělení vychází z definice dané vyhláškou ministerstva dopravy k zimní údržbě a prakticky říká v jakém pořadí „důležitosti“ se daná ulice nachází. Rozdělení jednotlivých lokalit a ulic je popsáno také v operačním plánu zimní údržby (OPZU) města Kladna včetně konkrétních reakčních časů a způsobu neboli technologie údržby. Jednotlivé reakční doby ošetření komunikace a chodníků vychází od okamžiku zahájení údržby, přičemž údržba je zahajována nikoliv s první vločkou, jak je někdy mylně vnímáno, ale v případě, že je zjištěna tzv. závada schůdnosti či sjízdnosti – námraza či pokrývka sněhu ve výšce cca 3 cm. Reakční doby pak jsou u I. pořadí 4 hodiny, kdy údržba musí být provedena do 4 hodin od zjištění závady schůdnosti, II. pořadí do 12. hodin a III. pořadí do 48 hodin. Nutné je ještě upozornit, že III. pořadí je ošetřováno až po ošetření prvních dvou pořadí a v případě opakovaného spadu sněhu, opakované tvorby námrazy, se výjezdy opakují vždy od nejvyšších priorit. Pokud si to tedy představíme na prostředí města Kladna, která má ve III. pořadí více než třetinu chodníků, pak do určité míry rozumíme občanům Kladna, kteří považují úklid jejich ulice den, den a půl po spadu za pozdní, ale s ohledem na OPZU a vyhlášku MD je údržba prováděna řádně.

Připravujete pro příští zimu vylepšení služeb?
Vedení města Kladna má aktuálně zájem, abychom množství ulic zařazených do III. pořadí co nejvíce snížili a údržba se tak zrychlila po celém městě. V tuto chvíli připravujeme pro město několik variant nového rozdělení údržby v Kladně a samozřejmě také náročnost na kapacity ať už technické či personální.

Některé společnosti na Kladensku si postěžovaly, že jim prý společnost AVE tentokrát své služby neposkytla...
Všem společnostem, které mají s námi výkon zimní údržby zasmluvněn, byla služba poskytována dle smluvních podmínek. Obecně smluvní podmínky pro soukromé podniky uzavíráme tak, že v případě, kdy tyto firmy nechtějí platit vysoké sazby za nepřetržitou zimní pohotovost, tak abychom si mohli dovolit pro ně držet samostatné kapacity pro jejich areály, což prakticky podstatná většina neakceptuje, pak je zimní údržba prováděna až po hlavní prioritní údržbě ve městě, když se nám kapacity uvolňují. Ale není z naší strany možné, abychom soukromé společnosti upřednostňovali před městem. Toto je při uzavírání smlouvy se všemi komunikováno. Doposud tuto zimní sezónu neevidujeme žádnou oficiální stížnost na neplnění smlouvy ze strany našich komerčních zákazníků.

Jak od jara do listopadu obyvatelé Kladna poznají, že o město pečuje právě AVE?
Po ukončení zimní údržby plynule přecházíme na údržbu letní. Naše hlavní činnosti jsou systematické blokové čištění ulic a dílčí čištění komunikací probíhající vedle bloků dle požadavků města. Dále jsou to úklidy černých skládek, které probíhají celý rok, ale v letní sezóně je služba četnější, sekání travních porostů podél komunikací. K celoročním službám patří také odvoz odpadkových košů a úklidy okolo kontejnerových stání.

Tématem současných dnů je testování zaměstnanců na covid-19. Zaskočily vás povinné testy?
Testování zaměstnanců u nás začalo bezprostředně poté, co byla ze strany vlády vyhlášena povinnost zaměstnance testovat. Do této doby jsme již měli testy nakoupeny a zaměstnance jsme již testovali v případě, že na některém z našich středisek bylo jen minimální podezření, že by někdo ze zaměstnanců mohl být pozitivní na covid. V takovém případě jsme testovali celý tým. Vládní nařízení pro nás nepředstavovalo žádné významné komplikace.

V Kladně investujete do sportu. Počítáte se stejnými investicemi do reklamy v tomto odvětví i letos, nebo svou finanční podporu navýšíte?
Sport v Kladně podporujeme již řadu let. Je to přirozenou součástí našeho fungování ve městě a máme radost, že můžeme podpořit tyto volnočasové aktivity a dostat se tak i občanům blíže, proto s investicemi počítáme i do budoucna. O výši se vedou velmi často diskuse a není tomu letos jinak. 

Jan Murárik

 

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí