Pomoc trenérům mládeže

Jako pomoc trenérům mládeže v okresech zřídila FAČR funkci Grassroots trenér mládeže. V kladenském okrese byl touto funkcí pověřen Ivan Novák, trenér mládeže v Zákolanech, jenž je držitelem UEFA licence B, corver-coaching. Jeho úkolem je hlavně seznamování začínajících, ale i stávajících trenérů mládeže s možnostmi vzdělávání, pomoci při vzdělávání a případně i s tréninkem.

Ivan Novák se bude snažit zajistit trenérské kurzy přímo v okrese, aby adepti nemuseli za vzděláním dojíždět do Prahy. Navštíví školy v okrese a bude v nich provádět fotbalovou agitaci a snažit se získat pro fotbal co nejvíce nových členů. Podstatnou částí jeho práce bude pomoc při organizaci okresních výběrů a vysvětlování trenérům, že účast v okresních výběrech je vizitkou práce s mládeží v klubu. Organizačně se podílí na turnajích pořádaných OFS, kde sleduje talenty a adepty do okresních výběrů.
Během prázdnin pořádá na hřišti v Zákolanech jednou týdně tréninky pro mládež, jichž se zúčastňuje kolem dvaceti fotbalových žáčků. Dne 20. září od 17.00 hod. organizuje Ivan Novák na zákolanském hřišti akci Měsíc náborů, kterou pořádá domácí klub ve spolupráci s FAČR a zúčastnit se mohou neregistrovaní fotbaloví adepti všech mládežnických kategorií. Zájemci budou seznámeni se základy fotbalu a zúčastní se seznamovacího tréninku. Jako lektoři budou působit i trenéři mládeže pražských klubů Sparty a Slavie.
Informace o veškerých akcích a odpovědi na dotazy týkající se tréninků mládeže získáte na tel.čís. 736 760 666 - Ivan Novák Gtm.

-frč-


Počasí Kladno

Předpověď počasí