Josef Drahota: V SK může dojít k personálním změnám

Kladenský SK, nejslavnější fotbalový klub v okrese, dnes zahajuje zimní přípravu pro jarní část divizní soutěže. S jeho předsedou Josefem Drahotou jsme se ohlédli za uplynulým rokem a nahlédli jsme do plánů klubu v nejbližším období.  

V loňském roce jste očekával uzavření dohody s městem o koupi fotbalového stadionu a všech souvisejících pozemků i nemovitostí. To se neuskutečnilo. Má tato záležitost nějaký vývoj? 
Skutečně jsem očekával, že dojde k dohodě o prodeji fotbalového stadionu SK Kladno městu Kladnu. Verbálně představitelé města vyjadřovali podporu této akci, nicméně od listopadu 2016 až do poloviny roku 2018 se vše řešilo velice liknavě. V druhé polovině loňského roku jsme obdrželi návrh smlouvy na prodej stadionu včetně příloh, který za město vypracoval František Hrudka. Návrh byl i zastupiteli města schválen. Pokud bychom jej akceptovali, znamenalo by to faktickou likvidaci SK Kladno. Vše mohu objasnit, ale je to nad rámec tohoto článku. Nový návrh a nové schvalování nebylo již možné uskutečnit, protože to bylo těsně před volbami. Začátkem prosince jsem o této záležitosti jednal s primátorem města Kladna Danem Jiránkem. Ten sdělil, že město má zájem na koupi stadionu s tím, že původní návrh smlouvy vypracovaný Františkem Hrudkou bude nahrazen novým.

Provedete do té doby z pozice šéfa klubu personální změny například na postu sportovního manažera či na dalších pozicích?
K personálním změnám určitě dojde. Jak jsem již dříve oznámil, chci skončit. Předtím se však chci podílet na tom, aby bylo vše v pořádku, abych mohl předat nástupcům „čistý stůl“. Tím, že se zkomplikovala záležitost s prodejem stadionu, bude nezbytné ještě svolat znovu valnou hromadu členů, možná dvě, abychom odsouhlasili další postup, případně provedli personální změny.

Údajně je mládež SK oddělena od prvního týmu. Chystají se změny ve vzájemném vztahu?
Není pravda, že by byla mládež oddělena od SK Kladno, všichni mládežníci jsou a vždy byli našimi členy, a tak jsou také registrováni. Takže mládež, stejně jako dospělí, je členem téhož spolku. Vaše otázka zřejmě míří ke spolku SK Kladno 1903, který kdysi založil již zmíněný František Hrudka. Jsem kritikem tohoto řešení od samotného počátku, proto jsem již při jeho založení odmítl nabídku vstoupit do tohoto spolku. Víc se k tomu nyní nechci vyjadřovat.

První tým má údajně posílit útočník s ligovými zkušenostmi. Můžete fanouškům říct bližší informace? 
Na tuto otázku v současné době ještě nemohu odpovědět z pochopitelných důvodů. Jsem schopen odpovědět v březnu.

Co vás osobně nejdůležitějšího čeká v prvním měsíci nového roku?
Co se týče SK Kladno, tak v něm chci dokončit kontrolu a z výsledků vyvodit závěry, případně nápravná opatření. Současně očekávám, že se rozběhnou jednání o prodeji stadionu a řešení některých investic, jako je třeba výměna umělé trávy či vybudování osvětlení nad tréninkovým travnatým hřištěm. Je možné, že bude nezbytné svolat valnou hromadu členů a případně připravit i návrh nových kandidátů členství ve výkonném výboru SK Kladno. V mé profesi (zkušební laboratoř, pozn. red.) musíme vyhodnotit uplynulý rok, ve kterém proběhly v naší akreditované laboratoři dva audity. I když jejich výsledky byly výborné, je stále co zlepšovat a musíme se připravit na úkoly, které nás čekají na národní i mezinárodní úrovni.

Máte představu, v jakých termínech by se shora uvedené mohlo uskutečnit?
Konkrétní termíny zatím nemohu uvést. Kontrolu bych chtěl dokončit v lednu. Co se týče jednání s městem, záleží na tom, jaká bude vůle a jak rychle to město chce řešit a samozřejmě podmínky, které město stanoví. Termíny konání valné hromady se odvíjí od dvou předešlých záležitostí, nicméně valná hromada by měla být nejpozději v dubnu, aby byli členové seznámeni s výsledky „stavu unie“. Daňové přiznání musíme odevzdat do konce března.

-red-

 

 

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí