Mimořádné zastupitelstvo se zítra sejde na radnici

Kladenští zastupitelé si na zítra dohodli mimořádné zasedání. Samozřejmě je veřejné a uskuteční se ve čtyři hodiny odpoledne v budově radnice. 

Stěžejním tématem by údajně mělo být prosazení budoucí výstavby supermarketu Lidl v Rozdělově. 

Navržený program:

1. Zahájení

2. Schválení programu jednání Zastupitelstva města Kladna

3. Majetkové záležitosti

4. Interpelace

5. Návrh usnesení 

6. Závěr

-red-


Počasí Kladno

Předpověď počasí