Zaměstnanci městského divadla dostanou přidáno, někteří pak čtvrtletní odměny. 

Ani ne půl roku po nuceném odchodu jednatele Jana Krafky z čela Městského divadla Kladno kvůli údajnému špatnému hospodaření s městskými penězi v divadle včetně odměňování zaměstnanců, kterým dorovnával velmi nízké platy, se stejného gesta nyní dopouští městská rada. 

Ta na svém posledním zasedání odhlasovala zvýšení mezd a k tomu přidala některým zaměstnancům čtvrtletní odměny. V zápisu z rady je uvedeno: V rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti Divadla Kladno s.r.o. uložila doc. Ing. Mgr. I. Žantovské, Ph.D. - jednatelce Divadla Kladno s.r.o. změnit organizační strukturu společnosti Divadla Kladno s.r.o. takovým způsobem, aby zaměstnanci neuměleckých profesí, jejichž příjmy se blíží minimální mzdě v České republice, dosáhli na důstojnější ohodnocení jejich práce. Třem vybraným zaměstnancům rozhodla rada poskytnout odměnu. 

-red-