Fotbalový stadion včetně dalších nemovitostí a pozemků, které město odkoupilo od bývalého předsedy klubu Josefa Drahoty, dosud není převeden na Sportovní areály města Kladna (SAMK). 

Pokud měli fanoušci zato, že pozemky včetně stadionu už dávno spravují SAMK či jiná městská organizace, pak jejich očekávání ještě nenabylo administrativního úkonu. Teprve minulý týden městská rada uložila členovi vedení fotbalového klubu SK Kladno, jednateli SAMK a radnímu pro sport a cestovní ruch v jedné osobě Jiřímu Chvojkovi, aby uzavřel podnájemní smlouvu na fotbalový stadion SK Kladno v ul. Fr. Kloze v Kladně mezi společností Sportovní areály města Kladna s.r.o. a zapsaným spolkem SK Kladno, z.s. dle souhlasného stanoviska rady města. V nadsázce se dá říct, že Jiří Chvojka uzavře smlouvu sám se sebou... 

-red-