V Tylově ulici zastávku ruší a z Bressonu ji přesunuli

Z důvodu omezení průjezdnosti Tylovy ulice společnost ČSAD MHD Kladno jednu autobusovou zastávku přesouvá a jednu ruší.

V Tylově ulici ode dneška do poloviny listopadu stavaři připojují stavbu na inženýrské sítě. Pro autobusovou linku 603 se proto dočasně ruší zastávka Kladno - Tylova. Zastávku Kladno Bresson společnost přesunula před stánek se zmrzlinou. Linka odtud směrem k OAZe jede Zápotockého ulicí. 

-red-


Počasí Kladno

Předpověď počasí