Středočeský kraj nadále přijímá žádosti do 3. výzvy kotlíkových dotací

Středočeský kraj opět vyzývá obyvatele kraje, aby podávali své žádosti do 3. výzvy kotlíkových dotací. Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019–2023“ byl vyhlášen letos na začátku května.

Žádosti o kotlíkovou dotaci je možné podávat až do 30. 6. 2022 do 16:00 hod., nebo do vyčerpání peněžních prostředků určených na tento dotační program. Žádosti musí být podávány elektronickou formou. Tuto elektronickou žádost vyplní žadatelé v prostředí webového prohlížeče na portálu Středočeského kraje. Pro otevření žádosti je zapotřebí použít odkaz na webové stránce: https://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost

Po odeslání žádosti obdrží žadatelé potvrzení o přijetí žádosti, na kterém je jedinečný číselný kód, pořadí žádosti, datum a čas podání včetně základních údajů o žadateli. Podanou žádost elektronickou formou si o den později žadatelé vytisknou a s potřebnými doklady ji musí do 20 pracovních dnů doručit na Krajský úřad Středočeského kraje. Mohou k tomu využít služeb pošty, kurýrů nebo ji doručit osobně.

Přehled o postupu vyřizování podané žádosti pak žadatelé mohou sledovat on-line prostřednictvím webových stránek krajského úřadu. Pod odkazem: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace naleznou přehlednou tabulku podaných žádostí, která monitoruje celý průběh zpracování konkrétní žádosti. Žadatelé se nemusí obávat jakéhokoli zneužití osobních dat, neboť v tabulce nejsou a nebudou obsaženy žádné citlivé údaje. Tabulka je aktualizována vždy k patnáctému dni každého měsíce.

-red-

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí