Projekt Erasmus míří znovu na 14. základní školu v Kladně

V náročném hodnocení mezinárodních projektů, vypsaných v rámci programu Erasmus Evropskou unií, uspěla již potřetí 14. základní škola v Ukrajinské ulici v Kladně. Její letošní projekt ECHO – Sounds of Europe získal nejen vysoké hodnocení, ale především také finanční prostředky na organizaci a realizaci mezinárodních koncertů v partnerských školách v Itálii, Portugalsku a Švédsku.

Externí hodnotitelé programu Erasmus vyzdvihli v tomto roce především evropskou nadstavbu projektu, založenou na sdílení tradičních kulturních hodnot formou hudebního zpracování společně připravovaných skladeb pro mezinárodní sbor a orchestr. Ty se budou v průběhu dvou nadcházejících let prolínat celým projektem „Sounds of Europe“. 

„Úvodní setkání se uskutečnilo na naší škole a nám se v této fázi podařilo zapojit do projektu v podstatě celou školu. Naši žáci se aktivně podíleli nejen na předložení návrhů oficiálního loga projektu, ale posléze i na jeho výběru. V průběhu prvního setkání se zahraničními koordinátory se žáci navíc během svých hodin angličtiny či hudební výchovy setkali se zástupci z Itálie, Portugalska a Švédska,“ uvedla Mgr. Olga Přibáňová, vedoucí sekce cizích jazyků ZŠ a MŠ Ukrajinská.

Zahraniční hosté navštívili i zřizovatele školy v Ukrajinské ulici – Magistrát města Kladna. Na kladenské radnici se jich ujali náměstek Tomáš Kutil a tajemník úřadu Ing. Zdeněk Slepička, kteří po prohlídce historické budovy radnice pozvali zahraniční delegaci na připravovanou expozici unikátní sorely v Kladně Rozdělově. 

Hudební projekt ECHO – Sounds of Europe přinesl hned na svém začátku žákům kladenské školy možnost zažít si myšlenku skutečné evropské integrace bez jakýchkoliv, především však jazykových, zábran v praxi. S italskými, švédskými a portugalskými dětmi budou v průběhu dvou let propojeni nejen prostřednictvím angličtiny, ale především hudby, která nezná a nemá hranice.

-zš-

mezinarodni tym erasmus

Mezinárodní tým Erasmus

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí