Letošní celoplošná deratizace stokové kanalizační sítě provozované společností Středočeské vodárny (SVAS) je skončena. Ovšem nekončí boj s potkany. Následující týdny jsou vyhrazeny pro opakované deratizace z podnětů úřadů či občanů.

„I když se snažíme každoročně celoplošnou deratizací snižovat populaci potkanů, nezměnil se postoj některých spoluobčanů v zacházení s jídlem. Pletou si záchovodu mísu s místem, kde mohou likvidovat odpad z kuchyní, krmí opuštěné kočky v parcích, rozhazují krmivo pro ptáky po zemi a zbytky jídla nechávají u popelnic,“ uvedl Bc. Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace SVAS. „To vše pomáhá potkanům k jejich snazší cestě za potravou. A pak tito lidé volají do vodárny, aby nechala provést dodatečnou deratizaci," upřesnil.

Mírná zima na přelomu roku a důkladná deratizace v loňském roce se odrazila na porodnosti hlodavců. "Podle množství výkalů na vyvýšených místech po otevření poklopů kanalizačních šachet jsme zjistili, že porodnost potkanů je na stejné nebo menší úrovni než v předcházejících letech,“ sdělil Vladimír Dragoun. „To ovšem neznamená, že polevíme v úsilí s bojem proti hlodavcům a dáme méně nástrah. Množství nástrah, které jsme již nechali položit, je ve stejném množství jako v přecházejícím roce,“ dodal. V rámci celoplošné deratizace bylo využito skoro 20 000 kanalizačních vstupů a téměř 4 000 kg návnad.

-svs-