Rada města na svém posledním zasedání uložila primátoru Danu Jiránkovi uzavřít smlouvy na poskytnutí dotací z fondu Komise rady města pro výchovu, vzdělávání a osvětu.

Radní schválili poskytnutí dotací například plaveckému klubu Elma Kladno ve výši 25 tisíc korun,  oddílu moderní gymnastiky při Sokole 25 tisíc korun, klubu Aerobic Dancers Kladno 110 tisíc korun, jezdeckému klubu Merci 60 tisíc korun, LS Kladnu 80 tisíc korun, judistickému klubu N62 100 tisíc korun, mažoretkám Květinky 80 tisíc korun, sportovním gymnastům Sokola 80 tisíc korun či Maratón klubu Kladno 80 tisíc korun.

-red-