Středočeský kraj obdržel z dodávky ochranných prostředků z Číny 359 tisíc roušek.

Z tohoto počtu půjde 190 tisíc roušek do oblasti zdravotních služeb a 160 tisíc poskytovatelům sociální péče, například pro záchranku, krajské i menší nemocnice, praktické lékaře, pediatry, gynekology a stomatology. Devět tisíc roušek si kraj ponechá jako rezervu pro urgentní případy. Respirátorů již předtím putovalo 33 750 kusů do lůžkových zařízení , poskytovatelům sociální péče 9 984 kusů a 11 916 kusů praktickým lékařům, pediatrům, gynekologům, stomatologům a dialyzačním jednotkám. Kraj dnes zároveň rozveze přes 13 000 litrů dezinfekce pro středočeské dopravce.

-red-