Nezaměstnanost roste. Úřady práce (ÚP ČR) jsou v porovnání s dobou před hrozbou nákazy COVIDem – 19 zavalené žádostmi o registraci nových osob bez příjmů z pracovní činnosti.

 

Ovšem kvůli ochraně zdraví zaměstnanců úřadů instituce žádá, aby co možná největší penzum komunikace procházelo elektronickou cestou, nebo prostřednictvím poštovních služeb.
Žádosti, které si klienti běžně vyřizují na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce, je možné zaslat též e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Pokud klient touto cestou požádá o jakoukoli dávku vyplácenou úřadem, je nutné, aby do žádosti uvedl také své telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak v případě nutnosti mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.
Výplata dávky v hotovosti nebo v poukázkách se v případě jednotlivých klientů uskuteční po předchozí telefonické domluvě. Stejně i osobní jednání na úřadě. Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou klienti odevzdávat také do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce, případně na jiném viditelně označeném místě.

-red-