Ošetřovné začne stát řešit od prvního dubna

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti s karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem bude dotaci po dobu ošetřovného vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu. Žádat se o ni bude od prvního dubna prostřednictvím živnostenských úřadů.

Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti. Žádost o poskytnutí podpory bude v brzké době k dispozici na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz včetně příloh. Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně. Žádost vyhodnotí MPO a rozhodne o tom, zda dotace bude či nebude vyplacena. Uvádí zpráva ministerstva.
O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I, lehká závislost, podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I, lehká závislost, podle zákona o sociálních službách. Žadatel o příspěvek: musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost. Musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě. Nesmí mít žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně.

-red-

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí