Tápete, kde se v Kladně dozvíte na jednom místě nejvíce informací, jaké praktické pomoci se můžete dovolat v koronavirové pandemii? Doporučujeme stránky města, z kterých vám nabízíme krátký výběr.

Pracoviště kladenského magistrátu přijímají klienty pouze po předchozí potvrzené rezervaci termínu. Otevřeno je v pondělí od 8 – 11 hodin, ve středu od 15 – 18 hodin. Městská policie Kladno všechny záležitosti vyřizuje po telefonu.
Středočeský kraj zavedl telefonní linku pro seniory 777 778 538, kterou mohou senioři využít mimo jiné například pro psychologickou pomoc, nákup, venčení domácích mazlíčků. Více informací získáte na webové adrese kraje https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality-koronavirus/
Město nabízí seniorům pomoc ve formě týdenních nákupů základních potravin, hygienických prostředků a léků. V případě zájmu je nutné volat dispečink Senior TAXI na telefonním čísle 601 139 139. Služba funguje ve všední den od 7 do 15 hodin.
S venčením psů seniorům pomůže také Nadační fond Pes v nouzi. Službu lze sjednat na telefonním čísle 775 566 136. Senioři mohou využívat v případě psychické tísně zdarma nonstop telefonní číslo 800 157 157
Stále platí, že pokud na sobě pociťujete příznaky nákazy (teplota, kašel, dušnost, malátnost, únava), kontaktujte neprodleně telefonicky svého ošetřujícího lékaře, Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje na čísle 771 137 070, která je v provozu 7 dní v týdnu od 7 do 19 hodin, nebo linku 1212.
V případě, že se ocitnete bez příjmů ze zaměstnaneckého poměru, využívejte v komunikaci s úřadem práce elektronickou cestu. Žádosti je možné zaslat e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Pokud klient touto cestou požádá o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je nutné, aby do žádosti uvedl své telefonní a emailové spojení. Výplata dávky v hotovosti nebo v poukázkách se uskuteční po předchozí telefonické domluvě. Stejně tak osobní jednání na úřadě. Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou klienti odevzdávat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušném úřadu práce, případně na jiném viditelně označeném místě.

-red-