V nouzového stavu, kvůli šíření viru COVID-19, je potřeba upravit i obvyklé nakládání s domácím odpadem.

Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky. Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, varuje Státní zdravotní ústav (SZÚ). Odvoz materiálu na sběrné dvory je nutné odložit na později.
Aby bylo možné udržet základní občanské služby jako je svoz a likvidace odpadů, je potřeba chránit popeláře před kontaktem s nákazou. Běžný domácí odpad, který nepočká, musíte zabezpečit a až poté odložit do černé popelnice nebo kontejneru, odpady na sběrný dvůr ale odvezte až po ukončení mimořádných opatření. Pro domácnosti v karanténě také platí, že v době koronavirové pandemie nesmí třídit odpad do barevných kontejnerů!
Více než obvykle je teď důležitá i základní poučka pro manipulaci s odpadky – řádně si umyjte ruce. A teď nejen po odnosu odpadků, ale i před ním. Je to stejná  logika, jako třeba dělají lidé při použití veřejného záchodku, až již v obchodních i kulturních centrech nebo ve vlacích a podobně. Pro osoby v karanténě nebo s příznaky platí také zvláštní opatření ohledně vynášení běžných odpadků. Cílem je ochránit popeláře před rizikem nákazy. Ti by měli odpadky dávat do plastových pytlů s tloušťkou minimálně 0,2 milimetru, nebo je nutné použít více vrstev pytlů.  Nejpozději však do 24 hodin pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
Pozor na roušky a kapesníky. Zde platí zvláštní opatření, tedy i pro vyhození jednorázových roušek, respirátorů či rukavic a to pro všechny domácnosti. Jednorázové ochranné pomůcky můžete po použití vyhodit do směsného odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete. V zabezpečených plastových pytlích musí být i kapesníky používané nakaženými osobami. Ministerstvo zdůrazňuje, aby lidé nikdy nenechávali pytle s odpadem mimo popelnice a kontejnery.

Zulice.cz