Plánovaný rozvoj se má zabývat celkovou podobou a fungováním města do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

Zvolená strategie má plnit roli dlouhodobé koncepce pro oblast energetiky, klimatu, dopravy, životního prostředí, podnikání a trhu práce, školství, sociálních služeb, zdraví, kultury a sportu či například digitalizace.
Město sestavuje pracovní skupiny, do kterých budou pozvány subjekty zabývající se jednotlivými tématy. Na jednáních jim bude představena příprava strategie a v plánu je diskuse k silným a slabým stránkám města, bariérám rozvoje a potřebám, které vybrané subjekty na území města vidí a chtějí řešit.
Podle vyjádření magistrátu proces tvorby strategie bude dovršen v březnu 2021 investičním plánem. Od poloviny srpna do poloviny září se uskuteční dotazníkové šetření mezi obyvateli města, které bude využito při tvorbě SUR i komunitního plánu. Dotazníky k vyplnění budou k dispozici v online podobě na webových stránkách města. 

-red-