Hygiena povolila otevřít zimní stadion v Kladně

Krajská hygienická stanice s platností k 5. srpnu zrušila své rozhodnutí o mimořádných opatřeních k zamezení šíření nákazy virem COVID-19 na ČEZ zimním stadionu. Sportovní areály města Kladna zajistily vše potřebné k tomu, aby mohl být provoz stadionu bez rizika šíření nákazy obnoven.

Své rozhodnutí hygienici zdůvodnili v textové zprávě: Účastník řízení v období od 1. srpna do 5. srpna zajistil splnění všech bodů zrušeného rozhodnutí, tj, došlo k uzavření stadionu pro sportovce a veřejnost, byla zajištěna jen obsluha provozu zimního stadionu za rozhodnutím stanovených podmínek, byla provedená plošná dezinfekce všech prostor objektu ČEZ zimního stadionu Kladno za použití dezinfekčního prostředku s plně virucidním účinkem, a dále předložil KHS zpracovaná opatření k minimalizaci rizika přenosu nákazy COVID-19, která budou realizována při provozu zimního stadionu. Vzhledem k tomu, že účastník řízení učinil vše potřebné k tomu, aby provoz zimního stadionu mohl být obnoven bez rizika, že při jeho využívání, ať už sportovci či veřejností, by mohlo dojít k šíření nákazy COVID-19, rozhodla KHS o ukončení všech opatření obsažených v předchozím rozhodnutí. 
„Jsme velmi rádi, že jsme ve spolupráci s hokejovým klubem uspěli se žádostí o znovuotevření stadionu. Týmy, v nichž byla nákaza virem zjištěna, pochopitelně po dobu nezbytně nutnou zůstanou v karanténě, ostatní se mohou na vydezinfikovaný stadion vrátit,“ říká jednatel Sportovních areálů města Kladna Jiří Chvojka.

-red-


Počasí Kladno

Předpověď počasí