V sobotu 21. září od 15 hod. jste zváni na slavnostní zahájení výstavy Cihelny a cihlářství na Kladensku, která se uskuteční v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích.

Výstava vás zasvětí do tajemně působících značek na starých cihlách. Představí cihlu nejen jako prvek konstrukční, ale také architektonický. Budete mít možnost seznámit se s cihlářským řemeslem, jehož počátky zasahují až do dob antiky, kdy se nepálené cihly vyráběly mnohdy přímo na místě stavby. Kolkování cihel se provádělo nejčastěji s různými kombinacemi písmen nebo číslic, ale nejsou výjimkou složité znaky nebo erby. Sběratelskou raritou bývají otisky prstů, rukou dětí a nejsou výjimkou stopy psů či koček.

Nejstarší zmínka o cihláři na Kladensku pochází z roku 1722. Na území města Kladna byla patrně největší cihelna v Sítenském údolí v místě dnešních pekáren a u pozdějšího dolu Václav v areálu Vojtěšské huti. V okolí Kladna se nalézala řada míst s vhodnou cihlářskou surovinou, není proto zvláštností, že jich bylo dokonce několik v jedné obci, jako třeba ve Svinařově, z nichž některé byly provozovány současně. Až na cihelnu v Bratronicích průmyslová výroba cihel na Kladensku skončila, přitom zůstala zachována řada pozůstatků cihlářských provozů, pecí, nebo jejich hlinišť. Zajímavostí byla nedávno zrušená cihelna Zeolit na žáruvzdorný materiál v areálu bývalé hutě Koněv v Kladně. Představena bude část produkce této cihelny a unikátní váha vstupní suroviny C. Schember & Söhne z Vídně, kterou Klub přátel hornických tradic Kladno z. s. zachránil před sešrotováním. Na výstavě také uvidíte ukázku ze sbírky kolkovaných cihel Jaroslava Zelenky. 
Výstava potrvá do 31. 3. 2020 a spolek Halda při této příležitosti vydává stolní kalendář cihel na rok 2020.

-red-