Kladno poskytne hasičům městský kamerový systém

Bezpečnost v Kladně hlídají nové kamerové body a celý kamerový systém budou letos poprvé využívat hasiči.

Propojení technologií krajského a informačního operačního střediska HZS (KOPIS) a Městské policie Kladno (MP) pomocí komunikačního rozhraní iniciovalo samo město, a aktivně pracuje na jeho dokončení. 
„Operační důstojník hasičů bude mít v případě potřeby možnost v reálném čase sledovat výstupy z jednotlivých kamer a použít je při řešení mimořádných událostí. Tento způsob propojení složek integrovaného záchranného systému urychlí poskytnutí pomoci občanům, kteří se ocitli v kritické situaci,“ konstatoval primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).
Město v poslední době investovalo do zvýšení bezpečnosti přes 12 milionů korun. Prioritou v této oblasti je především zlepšení zabezpečení škol. Kladno se také připojilo k projektu „Ozbrojený útočník ve škole“. Jde o soubor preventivních opatření, jejichž hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti takové hrozby ve školním prostředí. A město vychází vstříc i bytovým domům.  „Hned s počátkem nového roku řešíme žádost obyvatel městských bytových domů v Americké ulici o instalaci bezpečnostních kamer. Do konce ledna by měla být bezpečností kamera již v provozu,“ informoval primátor Milan Volf. 
Město rovněž posílilo kybernetickou bezpečnost serverů magistrátu a městské policie. Z fondů EU město čerpalo 85 % nákladů, 5 % poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

-red-


Počasí Kladno

Předpověď počasí