Do 31. ledna mohou řidiči ještě užít dálniční známku roku 2018. Následující den 1. února musí být stará dálniční známka z čelního skla odstraněna a podle potřeby každého řidiče pořízena nová.

Pro rok 2019 jsou k zakoupení tři typy barevně odlišných dálničních známek, a to desetidenní v hodnotě 310 Kč, měsíční v hodnotě 440 Kč a roční za částku 1500 Kč. Tyto známky si mohou řidiči koupit na pobočkách České pošty nebo na čerpacích stanicích PHM.

Dálniční známka se skládá ze dvou dílů, na oba se musí vypsat registrační značka vozidla, ne však obyčejnou tužkou. Jeden díl se umisťuje na vnitřní stranu čelního skla u pravého dolního okraje, nesmí bránit řidiči ve výhledu a zároveň musí být dobře viditelný z vnější strany automobilu. Druhý díl je nutno si uschovat, slouží ke kontrole Policií ČR nebo celními orgány.

Pokud je dálniční kupón nenalepený, bez označení doby platnosti nebo bez vyplněné registrační značky, je neplatný. Po skončení doby platnosti musí být odstraněn. Pokud odstraněn není, motorista nemá na zpoplatněném úseku dálniční známku nebo nesplnil výše uvedené povinnosti, hrozí mu v příkazním řízení pokuta až do výše pěti tisíc korun, ve správním řízení až 100 000 Kč.

Poškozenou dálniční známku LZE vyměnit v určitých případech. Například při poškození čelního skla, při nesprávné manipulaci s kuponem či při výměně registrační značky a podobně. Podrobný návod je k nalezení na webových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury. Na těchto stránkách je také seznam výjimek, kdy se dálniční známka užít nemusí.

-PČR-