V KOKOSu dnes zasedne zastupitelstvo

Kladenští zastupitelé dnes v KOKOSu na sítenském náměstí zasednou ke svému pravidelnému jednání. Začátek veřejného zasedání je v plánu na čtvrtou hodinu odpoledne.

Navržený program:

1. Zahájení

2. Schválení programu jednání Zastupitelstva města Kladna

3. Diskuze

4. Zpráva o bezpečnostní situaci na území Statutárního města Kladna za rok 2018

5. Zpráva o činnosti Městské policie Kladno za rok 2018

6. Záležitosti výborů Zastupitelstva města Kladna

-   Volba členů výborů Zastupitelstva města Kladna

7. Rozpočet Statutárního města Kladna na rok 2019

-     Poskytování dotací a darů Městem

-     Návrh rozpočtu Města na rok 2019

-     Návrh rozpočtových pravidel Města na rok 2019

8. Majetkové záležitosti

9. Záležitosti společností založených a stoprocentně vlastněných Městem

-     Záležitosti společnosti TEPO služby s.r.o.

10. Projekty kofinancované z fondů Evropské unie

-     Strategie bezpečnosti IT Statutárního města Kladna včetně řešení krizových a nestandardních situací

11. Záležitosti společností, v nichž má Město obchodní podíl

-   Záležitosti společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.

12. Návrhy ke schválení:

a) Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 26/19 „O školských obvodech spádových základních škol“

13. Různé

14. Interpelace

15. Návrh usnesení

16. Závěr

-red-


Počasí Kladno

Předpověď počasí