Uzavřené komunikace v Kladně v souvislosti se stavebními pracemi v křižovatkách na ulicích Americká, Vodárenská a Jaroslava Kociána od pondělí 23. května změní trasy linek MHD a PID.

Linka 601 spolu s linkami 610 a 616 pojede ve směru z centra ze zastávky Sítná ulicemi Jos. Čapka, Dr. Foustky, Milady Horákové a Vrchlického, dále spoje těchto linek pokračují po svých trasách. Na objízdné trase zastavují autobusy v dočasné zastávce Dr. Foustky, ve stávající zastávce Svépomoc a v dočasné zastávce Vrchlického před kruhovým objezdem s ulicí Vodárenskou.

Linky 603 a 613 jsou ze Sítné vedeny ulicemi Jos. Čapka, Železničářů, Milady Horákové kolem vlakového nádraží a propojkou před nákupním centrem Tesco do ulice Americká. Dočasná zastávka je umístěna v ulici Jos. Čapka. Dále autobusy zastavují ve stávajících zastávkách Vaníčkova, ČSAD, Na garážích a Nádraží.
Trasu linky 605 ovlivní navíc uzavírka ulice Fr. Kloze, která začne také v pondělí 23. května. Linka 605 tak nebude obsluhovat zastávky Sletiště a Fr. Kloze, výchozí bude zastávka Nemocnice. Po své pravidelné trase pojede až do zastávky Svépomoc, dále odbočí do ulice Dr. Foustky, zde obslouží dočasnou zastávku. Ulicí Jos. Čapka přejede přes Sítnou dál pokračuje po stejné trase a stejných zastávkách jako linky 603 a 613 až do zastávky Nádraží, kde se napojí na svou pravidelnou trasu.
Změna se dotkne i linky 608, která začne v zastávce Nádraží. Po průjezdu do ulice Americká pokračuje po své trase do cílové zastávky Pekárny. 
Linky meziměstské dopravy 300, 306 a 322 jsou vedeny ulicemi Jos. Čapka, Dr. Foustky, Milady Horákové a Unhošťská. Ruší se zastávka Kladno, U Hvězdy, náhradní je zastávka Kladno, Na Slovance.
Linky 307 a 626 pojedou ulicemi Jos. Čapka, Železničářů kolem ČSAD, Milady Horákové, propojkou před OC Tesco a ulicí Americkou. Ruší se zastávky Kladno, Zdravotní středisko, Kladno, Pražská křižovatka/U tržnice  a Kladno, U Hvězdy. Dočasně budou obsluhovány zastávky Kladno, Americká, Kladno, Nádraží a Kladno, ČSAD.
Linky 324 a 399 pojedou ulicemi Jos. Čapka, Železničářů a Milady Horákové. Ruší se zastávka Kladno, U Kauflandu. Obě linky zastaví v zastávce Kladno, nádraží a linka 399 také v zastávce Kladno, ČSAD.
Podrobné informace včetně mapek vedení objízdných tras jsou zveřejněny na stránkách www.mhdkladno.cz.

-red-