Od 1. července přechází MHD V Kladně na prázdninový provoz.

Linky 601606 pojedou v pracovní dny v rozsahu víkendového provozu doplněného proti běžnému víkendu navíc o několik spojů v ranních hodinách. Na lince 601 je navíc vypravován spoj s odjezdem v 4.19 hodin ze zastávky Meta. Na lince 603 je přidán spoj s odjezdem v 5.54 hodin od OAZY a v opačném směru spoje ve 4.15 a 4.55 hodin ze zastávky V. Lanny. Na lince 605 jede nový spoj v 5.05 hodin z Okrsku 0 a na lince 606 ve 4.45 hodin od Energie. U ostatních městských linek 607611, 613, 614 a 616 nedochází o prázdninách k omezení.
Trasy linek městské dopravy jsou o prázdninách změněny z důvodu pokračujících uzavírek komunikací. Z důvodu rekonstrukce křižovatky ulic J. Kociána, Milady Horákové, Vodárenská a Americká jsou upraveny linky 601, 603, 605, 608, 610, 613 a 616. Oprava mostu v ulici Na kopci mění trasu linky 602 a linka 605 je z důvodu provádění stavebních prací před Sletištěm ukončena v zastávce Nemocnice. 
Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách www.mhdkladno.cz

-red-