Středočeský kraj od září zruší mezi Prahou a Kladnem cestujícím výhody!

Jednotné jízdné v rámci Pražské integrované dopravy zásahem Středočeského kraje pod vedením STAN podle zprávy krajského úřadu od září na důležitých spojích skončí.

Organizátor veřejné dopravy, Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK), p. o., dostal za úkol připravit úpravy linkového vedení a jízdních řádů linek PID v oblasti Kladenska tak, aby zohledňovaly ekonomickou realitu.
Středočeský kraj po pečlivém zvážení zavádí od 1. září 2022 změny, které mu zajistí potřebnou finanční úsporu. Ze systému PID vyjme linky MHD Kladno: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614 a 616. Na těchto linkách nebudou uznávány žádné jízdní doklady PID a dopravce nebude dostávat ze systému PID žádné kompenzace za protarifovací ztrátu mezi jízdným PID a tarifem MHD Kladno. 
Linka 399 bude odkloněna ze zastávky „Kladno, u kostela“ po trase linky 621 přes Libušín, Smečno do Slaného (linka 621 bude zrušena) a většina spojů linky 330 bude ukončena na autobusovém nádraží v Kladně. Linky 565 a 624 budou zrušeny.


-red-


Počasí Kladno

Předpověď počasí