Přinášíme seznam míst i termínů, na které Kladno nechává přivézt vanu pro velkoobjemový odpad. Ten v žádném případě nepatří k popelnicím!

Mimo vany může každý občan města zdarma vyhodit  velkoobjemový odpad, včetně elektra v objemu do 300 kilogramů ročně, do sběrných dvorů. Odložením na jiné, než k tomu určené místo, hrozí původci odpadu pokuta do 50 tisíc korun.
Od pondělí do pátku je v daný den první ze dvou v rozpisu uvedených městských van na stanovišti od 16 do 18 a druhá od 17 do 19 hodin. O víkendu je první ze dvou městských van z rozpisu na stanovišti od 8 do 10 a druhá od 9 do 11 hodin.

-red-

vany