Děkuji strážníkům, kteří přispěli k bezproblémovému provozu na městských komunikacích po uzavření křižovatek kvůli výstavbě kruhových objezdů. Děkuji také všem řidičům i cestujícím, že jsme společnými silami tento náročný přechod v kladenské dopravě zvládli.

Vedení města si je velmi dobře vědomé důsledků na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Proto se značným předstihem vydalo městské policii pokyn k vypracování přijetí vlastních opatření, aby uzavření křižovatek v pondělí 23. 5. mělo co nejmenší dopad na rizikovost dopravy, hustotu silničního provozu, zmatků v dopravě i frustraci řidičů a cestujících MHD. Městská policie pomohla občanům Kladna zorientovat se v uzavírkách, objízdných trasách, nových zastávkách MHD.
Přítomnost strážníků zabránila dopravnímu kolapsu, pomáhala řidičům při orientaci ve výjezdech z propojek. Další hlídky byly přítomné na vytipovaných nově zbudovaných zastávkách MHD v blízkosti základních škol. Pomáhali jsme řidičům s orientací i parkováním na nově zřízeném parkovišti v ulici Vodárenská, kde je v současné době dovoleno kolmé stání.
Osobně jsem kontroloval i řazení do jízdních pruhů a zda vyhovuje plynulosti a bezpečnosti silniční dopravy. Některé nedostatky jsme s odborem dopravy kladenského magistrátu řešili okamžitě, aby plynulost dopravy a dopravní obslužnost zůstala na maximální úrovni. V současné době monitorujeme průjezdnost městem a v případě dopravních komplikací ihned vysíláme hlídku k usměrňování provozu. Nezaznamenali jsme žádnou dopravní nehodu v blízkosti dotčených křižovatek, žádné stížnosti od občanů ani jiná negativa.

Mgr. Michal Strieborný, ředitel Městské policie Kladno