Strážníci Městské policie Kladno připravili na 22. června tradiční soutěž pro seniory v Sítenském údolí.

Soutěž se uskuteční dopoledne. Prezentace účastníků zahájí v 8.30 hodin, samotné klání vypukne v 9.00 hodin. Pro soutěžící je připraveno deset stanovišť, na kterých je čekají různé úkoly. Svá stanoviště si připravili mimo strážníků také policisté, hasiči a pracovníci Českého červeného kříže. Výkony nejlepších budou odměněny hodnotnými cenami, poháry, medailemi a diplomy. Na závěr si všichni opečou špekáčky.
Protože počet účastníků je omezen, zájemci by se měli přihlásit prostřednictvím telefonních čísel 312 604 604 nebo 312 604 105.

-red-