Městská knihovna i Středočeská vědecká přestaly půjčovat knihy. Důvodem je pátý stupeň epidemiologického ohrožení.

Na rozdíl od restauračních, výdejová okénka knihoven přestala fungovat a dosavadní výpůjčky se automaticky prodlužují do opětovného zprovoznění institucí. Návrat knih do biblioboxu vědecké knihovny umístěného před vchodem budovy je možný 24 hodin denně.
-red-