S knihovnou navštívíte Ekvádor i Indii

Nabízíme vám přehled akcí a novinek ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

PŘEDNÁŠKY, SETKÁVÁNÍ, KONVERZACE, KONZULTACE

10. 4. 2019, od 17:30 – Matěj Ptaszek: Ekvádor (velká studovna, 1. p.)
Vzrušující beseda s dobrodruhem, spisovatelem a hudebníkem, který jako první Čech strávil rok a půl v zemi na rovníku – na jihu Ekvádoru v osadě Cucanama. Dále rošel hory a národní parky Cajas a Podorcapus, ale i sever Ekvádoru, indiánská tržiště, zažil vyhánění zlých duchů od indiánských tradičních čištiček duší, život ve městech i na  těch nejzapadlejších vesnicích, cenzuru fotografií vojenským důstojníkem, ale i podání si ruky s prezidentem země. Vstupné: 25 Kč registrovaní čtenáři / 50 Kč ostatní

11. 4. 2019, od 16:00 – Exkurze po knihovně (v prostorách celé knihovny, sraz ve vstupní hale)
Zajímá vás, jak funguje vědecká knihovna? Každý druhý čtvrtek v měsíci od 16:00 hod. procházka zákulisím i provozem knihovny, délka 45 min. 

11. 4. 2019, od 18:00 – PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.: Poznávání Indie a česká indologie (velká studovna, 1. p.)
O Indii, její slavné minulosti i současných problémech, a také o české indologii pohovoří zástupce její soudobé generace – Zdeněk Štipl z Ústavu jižní a centrální Asie FF UK. Tradice českého poznávání Indie sahá až k počátkům 19. století, do doby národního obrození. V polovině 20. století se vzrůstající zájem o Orient proměnil v ustavení samostatného oboru indologie na pražské Univerzitě Karlově. Nikdy se nejednalo o obor masový, přesto však v průběhu desetiletí vydal cenné plody v podobě překladů z indických literatur, popularizačních knih i odborných příspěvků věnujících se mnoha různým tématům. V rámci Dnů indické kultury v Kladně, ve spolupráci s městem Kladno.

16. 4. 2019, 17:00-18:00 – Konverzace v anglickém jazyce (prostory půjčovny, 1. p.)
Další z pravidelných konverzací v AK (ICM Kladno).

17. 4. 2019, od 17:30 – Josef Havlíček: Architekt kladenských věžáků (velká studovna, 1. p.)
Přednáška Alexandra Němce a Romana Hájka připravená k příležitosti 120 let od narození architekta Josefa Havlíčka nabídne průhled jeho prací, představí řadu nerealizovaných odvážných vizí i zásadní okamžiky z jeho soukromého života. Ve spolupráci se spolkem Halda. Vstupné dobrovolné.

18. 4. 2019, 17:00–19:00 – Péče o seniory s onemocněním Alzheimerovou nemocí (lektorna, přízemí)
Pravidelná setkávání s těmi, kteří o tyto seniory pečují. Každý 3. čtvrtek v měsíci od 17:00 hod. v lektorské místnosti v přízemí knihovny.

24. 4. 2019, 17:30 – Vernisáž výstavy Svět podle Miroslava Šaška (Malá galerie a velká studovna, 1. patro)
Slavnostní zahájení interaktivní výstavy představující tvorbu autora ilustrovaných dětských průvodců po světových metropolích. O světoznámém výtvarníkovi přijde pohovořit jeho příbuzná – spisovatelka a knihovnice Olga Černá, autorka mnoha oceňovaných knih pro děti.

25. 4. 2019, 18:00–19:00 – Přednáška Jindry a Lucie Krákorových: Jak spolu souvisí psychika, voda a strava? (lektorna, přízemí)
Přednáška o psychosomatice a jak může pomoci v prevenci i při léčbě zdravotních potíží, jaké jsou základní funkce vody a co jsou enzymy, a jakou roli mají v našem těle. Vstupné: 50 Kč

 

VÝSTAVY V MALÉ GALERII

6. 3. – 23. 4. 2019 – Motýla jsem tu neviděl a výběr oceněných prací z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
Výstava kreseb dětí z terezínského ghetta (Židovské muzeum v Praze) a dětí z Izraele oceněné v Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice (Památník Lidice).

25. 4. – 11. 6. 2019 – Svět podle Miroslava Šaška
Výstava představí život a dílo Miroslava Šaška, pro mnohé ještě neznámého ilustrátora, formou interaktivní výstavy pro děti. Miroslav Šašek (1916-1980) je autorem ilustrovaných dětských průvodců po světových metropolích THIS IS... (TO JE...) Paříž, Londýn, New York atd., které v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století vycházely v angličtině, němčině, francouzštině a dalších světových jazycích (kromě ruštiny a čínštiny) a které momentálně zažívají znovuobjevení u světových nakladatelství a jsou vydávány i v češtině prostřednictvím nakladatelství Baobab. Výstavu připravila Nadace Miroslava Šaška.

NENÍ-LI UVEDENO JINAK, VŠECHNY POŘÁDANÉ AKCE JSOU ZDARMA A VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ.

-red-

 

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí