Jaroslav Slánský odmítá pracovat v atmosféře strachu

Umělecký šéf Městského divadla Kladno podal k prvnímu září dvouměsíční výpověď. Důvody sdělil ve veřejném znění. 

- V atmosféře nejistoty a strachu zaměstnanců (nikoliv jen členů uměleckého souboru) se nemohu podílet na dalším rozvoji souboru a divadla.

- Stávající vývoj nezaručuje bezproblémový chod instituce po skončení sezony 2019/2020. Je naprosto zřejmé, že tato sezona je pouze „udržovací“ bez jasně deklarované vize města a jednatelky, kam má městské divadlo jako takové dále směřovat.

- Nezačal žádný dialog ze strany představitelů města o vzniklé situaci.

- Vzhledem k laickým a neopodstatněným krokům radnice nemohu být loajální ke zřizovateli a jednatelce, která vzešla z nesmyslného a amatérsky vedeného výběrového řízení.

- Do této chvíle jsem neměl možnost seznámit se či nahlédnout do nové koncepce, se kterou paní Irena Žantovská jako jediný uchazeč výběrové řízení vyhrála.

- Nečinnost prozatímního jednatele primátora Ing. Dana Jiránka se negativně podepsala na chodu divadla.

- Na kladenské radnici se množí názory, které podporují vznik „stagiony“ – zatím neoficiálně, ale potvrzené některými představiteli města.

- Představiteli města jsme tlačeni do pozice „ovcí“, které nemají právo na názor a neustále jsme obviňováni pouze z emotivního jednání. O tomto velmi pochybuji, zvlášť ve chvíli, kdy např. člen Kulturní komise pan Ivan Šulek označuje důvod divadelní krize takto – cituji: „…No tak ať stavkujou…nejspíš je to kvůli tomu, že pro samé sraní se do politiky, nestihaj učit se a opakovat texty…“ zveřejněno na Facebooku. Tento příspěvek označují za „to se mi líbí“ členové Dozorčí rady a Rady města (Petr Kratochvíl, Radek Větrovec). Pokud se takto emotivně vyjadřují a smýšlí představitelé města, kteří mají o kulturu pečovat, není žádný důvod setrvat ve funkci uměleckého šéfa.

-red-


Počasí Kladno

Předpověď počasí