Časopis Čtenář slaví 70 let

Středočeská vědecká knihovna v Kladně zve na výstavu (15. 2. – 27. 3.) 70 let časopisu Čtenář.

Výstava v Malé galerii představí historii i současnost titulu, lidi různých profesí, kteří se zasloužili o vycházení časopisu, měnící se grafiku obálky i zrcadlení doby na stránkách periodika.

Nejstarší celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis je svými dosud téměř 25 000 publikovanými stránkami kronikou svého oboru. Periodikum přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů a velikostí v rámci celé České republiky, je publikační platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností a součástí soustavného vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

 - red -

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí