Středočeský kraj se v minulých dnech neztotožnil s nutností vyhlásit nouzový stav na svém území, nyní zvažuje nařízení pracovní povinnosti v krajském zdravotnictví.

Kraj ve své zprávě médiím uvádí: Vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR umožňuje krajům nařídit pracovní povinnost lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání a kteří jsou poskytovatelem zdravotních služeb ve formě ambulantní péče, jednodenní péče, nebo lůžkové péče, v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním COVID-19, nebo jsou zaměstnanci takového poskytovatele. Přičemž tato povinnost se nevztahuje na vyjmenované výjimky. 
„Plně si uvědomujeme, že je nutné zachovat funkčnost ambulantního sektoru. Zároveň situace ve středočeských nemocnicích prozatím není kritická. Přesto se zdravotnická zařízení dostávají do stavu, kdy pomoc v péči o covidové pacienty více než ocení,“ píše se v otevřeném dopise hejtmanky Petry Peckové. Kraj proto vyzývá zdravotníky, kteří se mohou zapojit a v nemocnicích s covidovými pacienty pomoci, aby tak učinili.
Aktuálně je ve středočeských nemocnicích hospitalizováno s covidem-19  téměř 400 pacientů, přes 50 leží na jednotkách intenzivní péče, přičemž zhruba z nich 20 je připojeno na umělou plicní ventilaci. Na 100 000 obyvatel připadá v kraji za týden něco málo přes 1100 nakažených. Přehled očkovacích center ve Středočeském kraji: https://ockovani.kr-stredocesky.cz/

-red-