Na rekonstrukci zimního stadionu zatím nejsou peníze

Plánovaná rekonstrukce zimního stadionu v roce 2021 má v tuto chvíli mlhavý začátek.

Město zatím podle informací ze zasedání rady na ni nemá peníze. Rada města proto na svém posledním zasedání pověřila své členy, náměstka Václava Šubrta, který má na starost sestavení rozpočtu Kladna, a Jiřího Chvojku, radního pro sport a cestovní ruch i jednatele Sportovních areálů města Kladna, "sehnat" peníze na stavbu.

Rada náměstkovi uložila zajistit přípravu návrhu rozpočtového výhledu města, jehož součástí bude i možnost financování akce „Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu“. Se zahájením její realizace se počítá ihned po ukončení extraligové sezony ledního hokeje 2020/2021. 

Jiřímu Chvojkovi uložila rada zahájit prověření všech možností získání dotací na financování akce „Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu“, zajistit úpravu stávající prováděcí dokumentace, zpracování studie dalšího postupu realizace akce a zajistit výběr zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky.

-red-


Počasí Kladno

Předpověď počasí