Cena vody se pro rok 2019 nezmění

Představenstvo vlastnické společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) na svém jednání rozhodlo, že i v následujícím roce 2019 budou odběratelé platit za vodné a stočné stejně jako letos 92,92 Kč za metr krychlový včetně DPH. 

„Že se podařilo udržet stejnou cenu vodného a stočného jako v letošním rokem, to je výsledkem jednání mezi vlastnickou společností VKM a provozní společností Středočeské vodárny (SVAS),“ řekl Mgr. Milan Volf, předseda představenstva VKM. „Nezvyšovat cenu vody je v souladu s prioritami naší společnosti a s přáním drtivé většiny akcionářů VKM. To, že již od roku 2015 se cena vody nemění, považuji za velký úspěch nejen pro obyvatele Kladna, ale i pro všechny zákazníky Středočeských vodáren,“ okomentoval rozhodnutí představenstva Milan Volf (Volba pro Kladno). 

„Nájemné, které každoročně VKM získává od provozní společnosti Středočeské vodárny, je určeno na obnovu a rozvoj vodohospodářských zařízení VKM,“ vysvětlil Milan Volf. „Fakt, že se již druhým rokem přistoupilo nezvyšovat nájemné od provozní společnosti, nikterak neovlivní naplánované investiční akce v příštím roce, jako je pokračující rekonstrukce úpravny vody Klíčava,“ doplnil Milan Volf. 

„To, že již čtvrtým rokem cena vody neroste, je díky udržování nákladů na přijatelné úrovni a hlavně hledáním vnitřních úspor v naší společnosti,“ podotkl Ing. Jakub Hanzl, generální ředitel SVAS.

-red-

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí