V Kročehlavech se po více než padesáti letech vymění plynovod

Zhruba padesát nevhodně vysázených stromů bude třeba vykácet na sídlišti Kladno-Kročehlavy v souvislosti s výměnou plynovodu. Stane se tak do konce března, tedy v době vegetačního klidu. Na to naváže nutná výměna zastaralého plynového potrubí, které je v místě nejméně padesát let.

Rekonstrukce plynovodu se týká ulic Ukrajinská, Obránců míru, Polská, Bulharská, Vitry, Bělehradská, Na Růžovém poli a Wednesbury. Aby se plynové potrubí mohlo vyměnit, musí se nejdříve vykácet stromy, které jsou přímo na vedení, nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Je jich zhruba padesát. "Pokácet stromy, které kdosi před rokem 1989 nevhodně vysázel, je podle šetření našeho odboru životního prostředí naprosto nezbytné. Z praktického i zákonného pohledu. Legislativa totiž říká, že v ochranném pásmu plynovodu, které je stanoveno na jeden metr na každou stranu od vedení, nesmí být sázeny žádné dřeviny," vysvětluje opatření primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: "Trasy potrubí totiž musí být v souvislosti s případnými opravami naprosto čisté, což se bohužel v minulosti nebralo v potaz."

Práce se uskuteční v několika fázích, během nich je třeba mimo jiné počítat s dopravními výlukami a odstávkami dodávek zemního plynu. Obyvatelé Kročehlav o tom budou informováni všemi dostupnými prostředky. "Doporučujeme sledovat web města i sociální sítě, informace domácnostem, kterých se daná věc týká, přijdou také do schránek. Za zásadní kromě dostatku srozumitelných podkladů považujeme samozřejmě také to, aby stavba v žádné fázi neomezila průjezd složek integrovaného záchranného systému nebo svoz odpadu," říká statutární náměstek primátora Tomáš Kutil a dodává: "Stavební práce chceme logicky koordinovat i s blokovým čištěním, které začíná v dubnu. Během celé akce budeme klást důraz na dodržování harmonogramu a ochranu zeleně."

K rekonstrukci plynovodu na největším kladenském sídlišti v Kročehlavech dojde po více než padesáti letech. Změna má vést ke stabilnějším dodávkám zemního plynu a snížit poruchovost. Rovněž se má zvýšit bezpečnost systému, a to díky využití modernějších technologií a přepojením z nízkotlaku na středotlak. Náklady na rekonstrukci se předpokládají ve výši 15 milionů korun, stavba má začít letos v dubnu a skončit v září. V prvních týdnech budou na začátku a konci staveniště umístěny informační cedule i se jmény vedoucího stavby a technického dozoru. Lidé tu najdou také telefonní čísla, kam bude možné volat dotazy či připomínky ke stavbě. 

-red-

Ilustrační foto: archiv

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí