Od slov k činům. Strážníci předali malé výtržníky rodičům

Prioritou kladenských strážníků je pomoc občanům a zlepšování čistoty i pořádku ve městě.

V těchto dnech pomohli vyřešit problém ženě, jíž někdo do okna bytu házel kamení. Hlídka se služebním psem na místě zjistila, že kameny hází parta dětí, které si takto řešily krátkou chvíli. Malé výtržníky hlídka předala do rukou rodičů s upozorněním, že jejich nevhodné chování bude oznámeno Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Na fasádě domu ani na oknech nevznikla žádná škoda.
Tento případ je příkladem toho, že kladenští strážníci jsou jistotou pro vás a bezpečím pro město.

-red-

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí