Pojízdný sběrný dvůr má Kladno u Kovárny

Na parkovišti proti hostinci Na Kovárně dnes město podle svého harmonogramu opět otevře mobilní sběrný dvůr. V provozu je tradičně od 13 do 17 hodin.

Občané města do něj můžou odevzdat nebezpečný odpad, velkou část elektronických odpadů, jedlého oleje i tuku. Obsluha mobilního dvora přejímá barvy, lepidla, pesticidy, rozpouštědla, převodové a mazací oleje, olejové filtry, zářivky a výbojky, tonery, nebezpečnými látkami znečistěné obaly, suché baterie, autobaterie, varné konvice, žehličky, mobilní telefony, radia, televize, počítače, lednice, pračky, sporáky, myčky. Do tohoto dvora nepatří stavební materiály a stavební odpad. 
Informace o odpadech naleznete na webových stránkách města www.mestokladno.cz pod logem Kladno třídí odpady.

-red-


Počasí Kladno

Předpověď počasí