Kladenský zámek zve také v novém roce na zajímavé přednášky

Ponořte se do příběhů výtvarného umění od jeskynního malířství přes umění starého Egypta a činorodou renesanci až po modernu. V Kladenském zámku se můžete od 10. ledna pravidelně setkávat na přednáškách s lektorkou Markétou Váradiovou.

Přihlásit se lze na celý program s názvem Dějiny umění na zámku nebo přijít jen na vybrané přednášky. Cyklus začíná 10. ledna tématem Pravěk, starověk, Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína. Přednášky se uskuteční vždy od 17.00 hodin v prostorách Kladenského zámku. Celý cyklus stojí 600 Kč, jednotlivé přednášky jsou za 90 Kč. Více informací naleznete na adrese www.kladenskyzamek.cz.
Markéta Váradiová je česká výtvarnice, pedagožka, lektorka výtvarných technik a dějin umění. Pracuje jako pedagožka na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Její tvůrčí záběr je rozsáhlý a pracuje s velmi širokou škálou materiálů, technik a médií. Vytváří umělecké instalace a objekty, fotografie i malby. Za sebou má na tři desítky výstav a získala již řadu ocenění, včetně mezinárodních.

-red-

 Termíny přednášek:

10.1. Pravěk, starověk, Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína

24.1. Předřecké kultury a antika, Kréta, Řecko, Řím

7.2.  Středověk - Byzantská říše, románský sloh a gotika

21.2. Renesance

6.3.   Barok a rokoko

20.3. 19. století - klasicizmus, romantizmus

10.4. Impresionizmus a secese

24.4. 20. století - fauvizmus, expresionizmus, kubizmus, funkcionalizmus, dada, realizmus, pop-art, postmoderna.

-red-


Počasí Kladno

Předpověď počasí