Ve sportovní hale se koná župní set sokolů

V Kladenské sportovní hale se v sobotu od 14.00 hodin uskuteční 17. ročník všesokolských sletů, na Kladně slet župy Budečské. 

Slety propagují místní župy a konají se po šesti letech. Vůbec první slet se konal 18. června 1882 na Střeleckém ostrově v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka dr. Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572 krojovaných sokolů s 57 prapory, nadšeně pozdravovaných vlasteneckými Pražany. Do projektů spojených se XVII. všesokolským sletem se zapojilo téměř 100 tisíc sokolů z tisíce tělocvičných jednot. I tentokrár se přidaly jednoty ze zahraničí, kde Sokol působí v 18 zemích. 

-red-


Počasí Kladno

Předpověď počasí