Bioinženýři zvou na Den otevřených dveří a na experimentální hry

Den otevřených dveří Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) ČVUT se uskuteční v pátek 5. února. Zájemci jsou v 11.00 hodin zváni na přednášku o možnostech studia na FBMI (vestibul FBMI, nám. Sítná 3105).

Po skončení přednášky budou zodpovězeny veškeré dotazy, k dispozici budou materiály týkající se jednotlivých studijních oborů a podmínek přijetí. Budete si moci prohlédnout i špičkové laboratoře - například laboratoř JIP a umělého pacienta, laboratoř optiky a optometrie - nebo experimenty z oblasti nanotechnologií. Zájemci se mohou rovněž seznámit s laboratoří anatomie či specializovanou učebnou pro výuku fyzioterapie.

Dále je zajištěna prohlídka obou budov FBMI v Kladně. Z jedné budovy do druhé se pohodlně převezete přistaveným autobusem zdarma.

A pokud se zúčastníte poznávací hry s experimenty, získáte na závěr malý dárek.

- red -

Ilustrační foto: FBMI


Počasí Kladno

Předpověď počasí