Za oponou s Kristýnou Čepkovou. Návrat ztracené tradice

Odmala si myslím, že tradice jsou hezká věc. Pokud jsou naplněné, upřímné a ctíme je s požitkem, je to paráda. Jedna taková se vrací už za měsíc! MALÉ KLADENSKÉ DIONÝSIE ve svém jubilejním, desátém ročníku, který však přichází po mnohem delší době než po deseti letech, neboť se tento krásný divadelní svátek, svého druhu originál, v časech, kdy byla budova Městského divadla v rekonstrukci, nekonal. Teď se na něj diváci, kladenští i přespolní, mohou znovu těšit.

Koncept Dionýsií vymyslel někdejší umělecký šéf MDK Petr Svojtka s dramaturgem Jiřím Janků a díky jim za to! Nutno říci, že nápad to byl skvělý a tehdejší umělecký soubor se ho s chutí ujal. Každá sezóna si přece zaslouží slavnostní a zábavné zakončení, to ovšem není zdaleka vše. Nejde totiž zdaleka jen o veselici, kterou se spolu s diváky loučíme s uplynulou sezónou! Nedílnou součástí je také velké klání tří družstev pod vedením tří režisérů, která mají za úkol nazkoušet inscenaci! A pozor, od chvíle, kdy si jednotlivé týmy vylosují členy a je jim přiděleno téma, na které budou zkoušet a hrát, do „premiéry“ jejich počinů uplyne pouhých 48 hodin. Není to málo, ale není to ani hodně. Záleží na tom, jak rychle se dostaví nápad, s jakým nasazením se jednotliví členové týmu zapojí nebo třeba kolik hodin spánku jsou ochotni zkoušení obětovat… To vše hraje roli.

Vše začíná nominačním večerem, letos se odehraje 28. června v podvečerních hodinách a vyvrcholí v pátek – letos 30. června, kdy se do divadla a přilehlého parku nahrnou dychtiví diváci, dají si pivo, poslechnou kapelu, která hraje takříkajíc k tanci a poslechu, a kolem sedmé to vše vypukne – kde jinde než na jevišti.

K MKD náleží také divácké hlasování o nejoblíbenější inscenaci, nejoblíbenějšího herce a herečku MDK! Hlasovací lístky budou umístěny do divadelního foyeru každým dnem a vy můžete hlasovat, stačí přijít do divadla.

Přeji vám všem krásnou zábavu, svým kolegům (i sobě) výdrž a velké vzepětí energie navzdory únavě po již devíti premiérách této sezóny a nám všem společně - krásné obnovování tradic.

Těším se na vás.

Kristýna Čepková, dramaturgyně MDK


Počasí Kladno

Předpověď počasí