Zájezd zachraňuje na Kladensku téměř vymřelého ptáka

Zájezd Zoopark pokračuje v záchraně kriticky ohroženého ptáka.

Jde o koroptev polní a zoo má v plánu podporovat její populaci prostřednictvím vypouštění odchovaných jedinců. Zatímco před sto lety žilo na území dnešní České republiky odhadem pět milionů koroptví, v současné době přežívá méně než 1,3 % původní populace. „Dříve byla koroptev v okolí naší zoo hojná, ale v současné době se s ní setkáváme velmi vzácně. Aktuální populace je tak malá, že každý vypuštěný pták je prospěšný. Chceme proto přispět k obnově populace koroptve, a to nejen vypouštěním odchovaných jedinců, ale rovněž i změnami v krajině. Každá zachovaná nebo obnovená mez, remízek nebo nezoraný okraj cesty k tomu mohou dopomoci. V rámci údržby areálu zoo a blízkého okolí se snažíme taková vhodná místa vytvářet. Ta pak slouží nejen koroptvím, ale samozřejmě i dalším druhům zvířat,“ říká ředitel zařízení Jiří Marek. Zoopark Zájezd je otevřen každý den i v zimním období. Od října do začátku března je otevřen od 10 do 16 hodin.

-red-


Počasí Kladno

Předpověď počasí