Policie hledá nové posily

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje stále disponuje několika desítkami volných služebních míst na základních útvarech. V současné době chybí v kraji celkem 144 policistů, konkrétně na Územním odboru Kladno schází šest strážců zákona, a to na obvodních odděleních nebo jako dopravní policisté. Po získání patřičných zkušeností a znalostí mohou být v rámci kariérního růstu zařazeni na ostatní útvary.

Pro všechna povolání je nutné získat patřičnou odbornost. Stejně tak je tomu i u Policie ČR, a proto noví policisté absolvují základní odbornou přípravu. Po jejím úspěšném absolvování využijí získané znalosti a vědomosti na základních útvarech.

Předpoklady k přijetí do služebního poměru

Uchazeč o služební poměr musí doručit na personální pracoviště žádost o přijetí do služebního poměru a musí dále splňovat tyto podmínky (§ 13 odst. 1 zák. č. 361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů):

- věk nad 18 let

- občanství České republiky

- bezúhonnost

- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

- osobnostní, fyzická a zdravotní způsobilost

- nesmí být členem politických stran a hnutí

- nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nesmí být členem v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

Průběh přijímacího řízení

Nábor probíhá pouze formou náborového kempu, který byl zřízen za účelem zrychlení celého přijímacího řízení. Kemp probíhá ve Školním policejním středisku v Sadské a to od soboty do pondělí. Zahajuje se doručením žádosti, následují testy osobnostní způsobilosti, které se skládají ze dvou částí, kdy první probíhá na KŘP a druhá následuje v kempu. Dále kemp zahrnuje testy fyzické zdatnosti a lékařské vyšetření. Během kempu je zajištěné ubytování, strava a doprava do kempu a zpět.

Skladba služebního příjmu, výsluhové nároky a další sociální výhody

Policistovi přísluší služební příjem za výkon služby. Je tvořen z těchto složek:

- základní tarif (tj. platový stupeň v platové třídě stanovený podle stupně vzdělání, započítané praxe a služebního místa, na které je policista ustanoven),

- zvláštní příplatek (vyplácí se za činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení života a zdraví),

- osobní příplatek (je nenárokový, vyplácen je na základě rozhodnutí služebního funkcionáře),

- odměna (je nenároková, udělena může být na základě rozhodnutí služebního funkcionáře).

Nově nastupující policisté jsou zařazeni do 2. tarifní třídy, 1. tarifního stupně, kdy základní tarif činí 14 310 Kč a zvláštní příplatek činí 2 000 Kč, tedy celkem 16 310 Kč. Tento služební příjem je pouze po dobu základní odborné přípravy (tedy první rok). Příslušník má nárok na bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji.

Sociální výhody

Základní doba služby je 37,5 hodin týdně. Rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu.

Policista má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce.

Policistům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, se poskytuje k upevnění jejich zdraví ozdravný pobyt ve formě tělesných rehabilitačních aktivit v délce 14 kalendářních dní v roce.

Pro policisty je zajištěna bezplatná psychologická péče a provoz anonymní Linky pomoci v krizi.

Policistům jsou také poskytovány příspěvky na penzijní připojištění, na kulturní nebo jiné akce z fondu kulturních a sociálních potřeb, apod.

Kontakt

Mobilní telefon 607 007 948, telefon 974 861 775, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,www.policie.cz

- red -

Ilustrační foto: archiv

Video: PČR

 

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí